Emitere de garantii

Scrisoarea de garantie este un document scris prin care noi, in calitate de finantatori, ne angajam, in mod irevocabil ca, in cazul in care clientul nostru (debitorul principal) nu va plati la termen o suma indicata expres in documentul respectiv, sa platim prin subrogare, direct si neconditionat in contul beneficiarului.

Prin aceasta se preia obligatia de plata pentru situatia in care cel garantat nu si-a indeplinit obligatia contractuala, fara a se face referire la fapte.

Putem emite orice tip de scrisoare de garantie, angajanta sau neangajanta, pentru orice tip de business (cautiuni, operatiuni de import/export prin documentare de tip acreditiv/incasso, buna executie, plata furnizor, participare licitatii etc.).

Intelegem afacerea ta, de aceea identificam cele mai bune variante de finantare cash sau non-cash pentru ca fluxurile tale de trezorerie sa fie relaxate, sa eviti imobilizarea unor fonduri importante sau sa accelerati incasarile.