Documente necesare

Persoana juridica

Documente necesare pentru analiza financiara a dosarului societatii:

 • Formular de solicitare finantare – completat, semnat si stampilat (pus la dispozitia dvs. de unul dintre consultantii Dep. Vanzari)
 • O scurta prezentare a societatii dumneavoastra
 • Act constitutiv societate / Statutul si Contractul de societate
 • Certificatul de inregistrare societate la Registrul Comertului (CUI)
 • Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (CIF)
 • Copie CI/BI a persoanei autorizate sa reprezinte societatea
 • Certificat Constatator al societatii eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (vechime max. 30 zile)
 • Hotarare AGA /Decizie Asociat Unic al societatii pentru incheierea contractului de leasing specificand obiectul contractului, persoana autorizata sa semneze contractul de leasing (cu date personale) – original
 • Fisa specimenelor de semnaturi depusa la banca pentru persoanele autorizate sa reprezinte societatea
 • Formular de Acord CRC – completat, semnat si stampilat in 3 ex. originale (pus la dispozitia dvs. de unul dintre consultantii Dep. Vanzari)
 • Bilanturile anuale certificate pe ultimii doi ani cu balantele aferente
 • Ultimele doua balante pe anul in curs
 • Factura proforma furnizor
 • Oferta de leasing acceptata de dumneavoastra

Persoana fizica autorizata

Documente necesare pentru analiza financiara a dosarului societatii PFA:

 • Copia Autorizatiei de Functionare conform domeniului de activitate
 • Certificat de inregistrare Registrul Comertului (CUI) – daca este cazul
 • Certificatul de inregistrare Fiscala (CIF)
 • Copie BI/CI a persoanei care va semna contractul de leasing
 • Formular de Acord CRB – completat, semnat si stampilat in 3 ex. originale (pus la dispozitia dvs. de unul dintre consultantii Dep. Vanzari)
 • Declaratie speciala privind veniturile realizate pentru ultimii 2 ani
 • Registrul de Incasari si Plati pentru ultimele 3 luni
 • Factura proforma furnizor
 • Oferta de leasing acceptata de dumneavoastra